اخبار شرکت اخبار شرکت سامانه تلفن گویای ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه تبریز
breadcrumbshomebkg

سامانه تلفن گویای ۱۹۹ اطلاعات پرواز فرودگاه تبریز

راهندازی سامانه تلفن گویای 199 اطلاعات پرواز فرودگاه تبریز

سامانه تلفن گویای اطلاعات پرواز 199 فرودگاه بین المللی تبریز نصب و راه اندازی گردید. در حال حاضر این سامانه شامل وضعیت پروازهای امروز، پروازهای یک مسیر خاص، پروازها به تفکیک شماره پرواز ،پروازهای یک شرکت هواپیمایی خاص، پروازهای زیارتی، پروازهای یک روز خاص از هفته و ...  می باشد.

 

لینک خبر:

http://tabriz.airport.ir

http://www.airport.ir

 

نظر سنجی

چه ویژگی یک نرم افزار برای شما مهم تر است؟


weebly reliable statistics