اخبار شرکت اخبار شرکت سامانه پیشخوان دولت شرکت گاز
breadcrumbshomebkg

سامانه پیشخوان دولت شرکت گاز

نصب آزمایشی سامانه پیشخوان دولت شرکت گاز

سامانه دفاتر پیشخوان دولت شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بصورت آزمایشی نصب راه اندازی گردید.

در حال حاضر این سامانه شامل چهار خدمت امور مشترکین میباشد که در آینده نزدیک تعداد خدمات افزایش خواهد یافت

نظر سنجی

چه ویژگی یک نرم افزار برای شما مهم تر است؟


weebly reliable statistics