اخبار شرکت اخبار شرکت نصب و راهندازی سامانه بایگانی اسناد مشترکین
breadcrumbshomebkg

نصب و راهندازی سامانه بایگانی اسناد مشترکین

سیستم آرشیو الکترونیکی مستندات مشترکین شرکت گاز

طراحی و نصب سیستم آرشیو الکترونیکی مستندات مشترکین با مکانیزم مبتنی وب  جهت استفاده در حوزه های پنجگانه تبریز و ستاد مرکزی اجرا گردید.

 

نظر سنجی

چه ویژگی یک نرم افزار برای شما مهم تر است؟


weebly reliable statistics